Politica de confidentialitate

LMI Romania este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața autohtonă de training, cu un portofoliu variat de programe pentru top manageri și antreprenori –programme cu grad de complexitate variat, workshop-uri de dezvoltare personal și profesională, teambuilding, coaching executive și facilitare.

LMI Romania colectează datele cu caracter personal ale cursanților, ale potențialilor cursanți, ale persoanelor de contact din cadrul societăților interesate de serviciile de training sau serviciile conexe oferite de LMI Romania, ale vizitatorilor site-ului web al LMI Romania și ale destinatarilor comunicărilor de marketing și ale celor informative cu privire la training-urile, evenimentele companiei sau serviciile conexe desfășurate în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Atunci când Politica de Confidențialitate de față menționează „LMI România”, „noi” sau „al nostru”, se referă la societatea LMI Romania S.R.L., cu sediul pe Bulevardul Burebista, nr. 2, D14/B/38, 031108, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1548/2002 , având cod de unic de înregistrare RO14486130, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și care deține din perspectiva prevederilor în materia protecției datelor cu caracter personal calitatea de operator de date, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații colectăm, modul în care le colectăm, le folosim, le procesăm și le dezvăluim și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.
Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către LMI Romania

Introducere

Definim „Cursant” orice persoană care participă la programele LMI Romania și accesează serviciile noastre.
Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.
Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale cursanților, ale potențialilor cursanți, ale persoanelor de contact din cadrul societăților interesate de training-urile sau serviciile conexe oferite de LMI Romania, ale vizitatorilor site-ului web al LMI Romania și ale destinatarilor comunicărilor de marketing și ale celor informative cu privire la evenimentele și training-urile desfășurate și se aplică atât datelor cu caracter personal colectate prin intermediul siteului nostru web www.exec-edu.ro, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail sau a altor metode off-line.

Informații pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

Informații pe care dumneavoastră ni le oferiți

Colectăm următoarele date cu caracter personal de la dumneavoastră:
• Numele și prenumele cursantului/potențialului cursant;
• Codul numeric personal al cursantului (exclusiv în baza obligațiilor legale legate de
eliberarea certificatelor emise de Autoritatea Națională de Calificări)
• Adresa domiciliului/reședinței;
• Datele de contact, respectiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
• Data nașterii;
• Semnătura;
• Denumirea companiei din care face parte persoana de contact;
• Funcția persoanei de contact din cadrul societății interesate de training-urile sau
serviciile conexe oferite de LMI Romania;
• Datele bancare.

Informații pe care le colectăm în mod automat

Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul web www.lmi.ro, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
• Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
• Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

Cookie-uri și alte tehnologii similare

Când vizitați site-ul nostru, o cantitate mică de date cunoscute sub numele de „cookie” este stocată pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile includ informații referitoare la, de exemplu, tipul de browser web pe care îl utilizați. Pentru mai multe informații despre tipurile de cookies pe care le folosim, precum și cu privire la modul în care le folosim, vă rugăm să citiți Politica noastră de Cookies.

Utilizarea informațiilor

Procesăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:
• pentru a vă înscrie și a participa la training-urile organizate de către LMI Romania;
• pentru a vă comunica informații cu privire la training-urile desfășurate sau evenimentele LMI, solicitate prin intermediul formularelor de contact LMI Romania
• pentru organizarea training-urilor personalizate, la cererea dumneavoastră;
• pentru divulgarea datelor între cursanții participanți, în vederea optimizării programelor de training;
• pentru emiterea certificatului doveditor al absolvirii programuluii de către LMI Romania;
• pentru a vă oferi în format electronic newsletter-ul nostru specializat;
• pentru desfășurarea campaniilor de marketing;
• pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;
• pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
• pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței site-ului web al LMI Romania.

Folosim și stocăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră numai în scopurile menționate mai sus și limitate la intervalul de timp prevăzut de prevederile legale aplicabile, sau limitate în timp la cinci (5) ani de la încetarea perioadei contractuale. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea transmiterii newsletter-ului nostru specializat, acestea vor fi folosite și stocate până când vă veți dezabona de la newsletter.

Angajații, partenerii și agenții LMI Romania au acces la datele cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu scopul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii și agenții care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră păstrează aceste informații confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte  scopuri decât pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de LMI Romania, precum și să utilizați site-ul web al LMI Romania.

Distribuirea și dezvăluirea

Prin intermediul prezentei Politici de Confidențialitate , sunteți informați cu privire la utilizarea, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, sunteți informat că LMI Romania distribuie sau dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către succesorii săi, site-uri terțe sau orice alte terțe părți (cum ar fi Google Analytics). Deopotrivă, LMI Romania poate să distribuie sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către:

• societăți cu care LMI Romania dezvoltă programele de training;
• organe judiciare, instanțe judecătorești și autorități abilitate.

Pentru a respecta legile locale, reglementările și solicitările legale, LMI Romania își rezervă dreptul de
a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la, abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei și a protecției drepturilor LMI Romania. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile LMI Romania, o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare.

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, LMI Romania se angajează să respecte drepturile persoanei vizate. Beneficiați de următoarele drepturi în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

• dreptul de acces la date (dreptul de a obține confirmarea din partea LMI Romania că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și dreptul de a avea acces la aceste date);
• dreptul de opoziție (dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal);
• dreptul de a retrage consimțământul;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• dreptul la rectificare (dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete);
• dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de a obține restricționarea prelucrării);
• dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de LMI Romania sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator de date cu caracter personal);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate; și
• dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere și de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa Bulevardul Burebista, nr. 2, D14/B/38, 031108, Sector 3, București sau la adresa de e-mail office@lmi.ro.

Securitate

LMI Romania dorește să ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.
Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

Conexiuni

LMI Romania nu poate controla și nu poate fi trasă la răspundere pentru politicile de confidențialitate și conținutul oricăror site-uri ale terțelor părți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a afla cum colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba română.

Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa Bulevardul Burebista, nr. 2, D14/B/38, 031108, Sector 3, București sau la adresa de e-mail office@lmi.ro. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.